Jezelf voorstellen Aandacht voor de eigen gevoelens
Nee zeggen Als je het ergens niet mee eens bent
Luisteren Grenzen aangeven (ik wil-ik wil niet)
Iets vragen Rekening houden met verschillen
Een gesprek beginnen Zelfstandigheid en afhankelijk zijn
Een gesprek voeren Als je zelf niet helpen kunt (verwijzen)
Wensen uiten Intimiteit bij het zorgverlenen
Onderhandelen Het beroepsgeheim
Afspraken maken Omgaan met agressie
Als je zelf een afspraak niet nakomt Omgaan met verdriet
Als de ander een afspraak niet nakomt Een cliënt informeren over de te verlenen zorg
Waardering uiten Samenwerken
Reageren op waardering Zelfzorgtekorten herkennen
Kritiek geven Observeren
Reageren op kritiek Signaleren
Aandacht voor gevoelens van een ander Rapporteren