1. Ga na wat je voelt
  2. Kijk waar dat gevoel mee te maken heeft
  3. Beslis wat je wilt doen
  4. Als je een ander wilt vertellen dat je boos, verdrietig, teleurgesteld, blij enz. bent, praat vanuit jezelf
    Ik ben boos omdat...............
    Ik ben verdrietig omdat.........
  5. Let op de reactie van de ander
  6. Ga na hoe je verder om wil gaan met de situatie