1. Leg uit waar het conflict over gaat
  2. Probeer de twee kanten van het conflict te zien
  3. Vertel wat je zelf als oplossing ziet
  4. Luister naar de ideeën van de ander
  5. Zoek samen naar mogelijke nieuwe oplossingen
  6. Kies een oplossing waar je het beide mee eens bent