1. Let op belangrijke signalen bij de cliënt
  2. Beslis of er iets is dat je moet rapporteren
  3. Kies de wijze van rapporteren (mondeling /schriftelijk)
  4. Beslis waar, tegen wie je moet rapporteren
  5. Geef kort en duidelijk weer wat je moet melden