1. Loop naar de persoon toe
  2. Geef de ander een hand en kijk hem/haar aan
  3. Noem je naam
  4. Luister naar de naam van de ander
  5. Vertel eventueel wat je komt doen